article

สร้างรายได้จากเว็บไซต์ได้ง่ายๆ กับ ReadyPlanet Affiliate Program

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ReadyPlanet Affiliate Program คลิกที่นี่

 ReadyPlanet Affiliate Program คือขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ ReadyPlanet Affiliate Programเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ReadyPlanet Affiliate Program
 
ตรวจสอบสถิติผลตอบแทน ReadyPlanet Affiliate Program Check Click Statistics and Commission คลิกที่นี่
 

ReadyPlanet Affiliate Program คือ

โครงการ ReadyPlanet Affiliate Program เป็นโครงการที่เชิญชวนเจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ มาสร้างรายได้เพิ่มเติม เพิ่มขึ้นจากรายได้หลักบนเว็บไซต์
ของท่าน

 

เจ้าของเว็บไซต์ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับแบนเนอร์โฆษณาของ ReadyPlanet ไปติดในเว็บไซต์ของท่าน เมื่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านสนใจบริการของ ReadyPlanet และ click บนแบนเนอร์ของท่านเข้ามาซื้อบริการเว็บไซต์ของ ReadyPlanet ท่านจะได้รับ Rewards 10% ต่อมูลค่าของการเปิดเว็บไซต์

คุณภาพ -- ReadyPlanet เป็นผู้นำทางด้านบริการเว็บไซต์สำเร็จรูปแห่งแรกในไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย มีการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความเชื่อถือมายาวนานกว่า 12 ปี
ครอบคลุม -- เว็บไซต์สำเร็จรูปเป็นบริการที่ได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภคทุกกลุ่มและเป็นที่ต้องการอย่างกว้างขวาง
ยืดหยุ่น -- ท่านสามารถยกเลิกการเข้าร่วมโครงการได้โดยการส่ง email มาที่ marketing@ReadyPlanet.com
โปร่งใส -- ท่านสามารถตรวจสอบสถิติ ผลตอบแทน ได้ที่ Check Click Statistics and Commission

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ ReadyPlanet Affiliate Program
 

เจ้าของเว็บไซต์สมัครเข้าร่วม Affiliate Program ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เจ้าของเว็บไซต์สมัครเข้าร่วมโครงการ ReadyPlanet Affiliate Program ที่นี่
2. ReadyPlanet ทำการตรวจสอบเว็บไซต์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการว่ามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ และจะแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ทราบหากท่านได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
3.ผู้ที่ผ่านการอนุมัติจะได้รับอีเมลพร้อม code ของ แบนเนอร์ สำหรับติดตั้งบนเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งทำให้ทราบว่าผู้ซื้อบริการเว็บไซต์ของ ReadyPlanet ท่านใด click มาจากแบนเนอร์บนเว็บไซต์ของท่าน
4.ท่านนำ code ของ แบนเนอร์ที่ได้รับในอีเมล ไปติดตั้งในเว็บไซต์ของท่าน โดยท่านเลือกขนาดและรูปแบบของแบนเนอร์ได้ตามต้องการ
5. ท่านจะได้รับผลตอบแทนเมื่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านสนใจบริการของ ReadyPlanet และ click บนแบนเนอร์ของท่านเข้ามาซื้อบริการเว็บไซต์ของ ReadyPlanet โดยท่านจะได้รับ Rewards 10% ต่อมูลค่าของการเปิดเว็บไซต์ โดยนับเฉพาะเว็บไซต์ที่มีโดเมนเนมเป็นของตัวเอง และนับเฉพาะเว็บไซต์ที่เปิดใช้บริการใหม่เป็นปีแรกเท่านั้น
6.ท่านจะได้รับ Username และ Passwords เพื่อใช้ Login เข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบสถิติ ผลตอบแทน ได้ที่
Check Click Statistics and Commission

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ReadyPlanet Affiliate Program
 

เจ้าของเว็บไซต์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ดังต่อไปนี้

1. เว็บไซต์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะเป็นเว็บไซต์ที่ใช้บริการระบบการสร้างเว็บไซต์ของ ReadyPlanet หรือเว็บไซต์ในระบบอื่นใดก็ได้
2. เว็บไซต์ที่จะได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นเว็บไซต์ที่มีจำนวนผู้ชมมากกว่า 100 unique visitors ต่อวัน หรือมี page view มากกว่า 15,000 page view ต่อเดือน
3. เว็บไซต์ที่จะได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาถูกต้องตามกฏหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
4. เว็บไซต์ที่จะได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นเว็บไซต์ที่มีรูปแบบสวยงาม มีความน่าเชื่อถือ มีการออกแบบที่สะดวกต่อการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
5. ท่านเจ้าของเว็บไซต์จะต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจของท่านผ่านช่องทางเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง
6. ท่านเจ้าของเว็บไซต์จะได้รับ Rewards 10% ต่อมูลค่าของการเปิดเว็บไซต์ โดยนับเฉพาะเว็บไซต์ที่มีโดเมนเนมเป็นของตัวเอง  และนับเฉพาะเว็บไซต์ที่เปิดใช้บริการใหม่เป็นปีแรกเท่านั้น
7. เมื่อสะสมยอด Affiliate Rewards รวมมูลค่าครบ 1,000 บาท ขึ้นไป ทาง ReadyPlanet จะติดต่อท่านเพื่อสอบถามเลขบัญชีธนาคารสำหรับการรับเงิน Rewards และจะทำการโอนเงินให้กับท่านตามรอบระยะเวลาของบริษัท เจ้าของเว็บไซต์ยินยอมให้ ReadyPlanet.com หักภาษี ณ ที่จ่าย รวมทั้งภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)
8. ReadyPlanet ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของและตัดสินใจอนุมัติหรือไม่อนุมัติการสมัครเข้าร่วมโครงการของแต่ละเว็บไซต์
9. ReadyPlanet สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะการเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ หากพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
10. ReadyPlanet ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโครงการเพื่อความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทางเว็บไซต์
www.ReadyPlanet.com โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ตัวอย่าง Banner ReadyPlanet Affiliate Program

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ReadyPlanet Affiliate Program คลิกที่นี่
เกี่ยวกับเรา