ผู้บริหาร
ผู้บริหาร article

ผู้บริหาร
คุณทรงยศ คันธมานนท์
คุณทรงยศ คันธมานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(Chief Executive Officer)
 
ปัจจุบัน :
 
 
ประสบการณ์ทำงาน :
 
 
การศึกษา :
 

 

 
คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี
คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
(Chief Operating Officer)
 
ปัจจุบัน :
 
 
ประสบการณ์ทำงาน :
 
 
การศึกษา :เกี่ยวกับเรา