แนะนำการทำเว็บไซต์ แบบ Online Demo
แนะนำการทำเว็บไซต์ แบบ Online Demo

 
สาธิตวิธีการใช้งานระบบเว็บไซต์พร้อมใช้ VelaEasy รูปแบบ Theme

     - การวางแผนและโครงสร้างของเว็บไซต์

     - การเตรียมข้อมูลและเปลี่ยน Template

     - การตกแต่งภาพส่วนหัว

     - การเปลี่ยนภาพพื้นหลังเว็บไซต์และใส่เนื้อหาหน้าแรก

     - การใส่เนื้อหาในหน้าเกี่ยวกับเรา

     - การใส่เนื้อหาในเมนูบทความ

     - การใส่เนื้อหาในเมนูติดต่อเรา

     - การใส่เนื้อหาในเมนูโปรแกรมทัวร์

     - การใส่เนื้อหาในเมนูภาพประทับใจ

     - การใส่เนื้อหาในเมนูโปรโมชั่นทัวร์ยุโรป

     - การเพิ่ม Widget

     - จัดการพื้นที่ด้านล่าง

 

สาธิตวิธีการใช้งานระบบเว็บไซต์พร้อมใช้ VelaEasy รูปแบบ Smart Theme

      - วิธีใส่รูปภาพแบนเนอร์ส่วนหัวและโลโก้ Smart Header ในเว็บไซต์รูปแบบ Smart Theme

      - ขั้นตอนการเลือกใช้งาน Smart Theme ในเว็บไซต์ VelaEasy

      - แนะนำการใช้งาน Smart Section เพื่อแสดงเนื้อหา

      - วิธีเพิ่ม Smart Section Slideshow

      - วิธีใช้งาน Smart Section HTML

 

สาธิตวิธีการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ระบบ VelaClassic

     - วิธีเลือกใช้เทมเพลต

     - วิธีเลือกใช้รูปแบบเว็บไซต์แบบ Responsive (แสดงผลพอดีกับทุกขนาดหน้าจอ)

     - ตัวอย่างการแสดงผลฟังก์ชันต่างๆ ในเว็บไซต์รูปแบบ Responsive

     - วิธีเลือกใช้เลย์เอาท์

     - วิธีแสดงกลุ่มข้อมูลที่หน้า Home ด้วย Dynamic Layout (รูปแบบแสดงผลอิสระ)

     - วิธีเพิ่ม Window ใน Dynamic Layout แบบ1คอลัมน์

     - วิธีเพิ่ม Window ใน Dynamic Layout แบบ2คอลัมน์

     - วิธีสร้าง/จัดการ Module

     - วิธีใส่รูปภาพส่วนหัว

     - วิธีใส่รูปภาพส่วนหัวระบบใหม่

     - วิธีใส่ภาพแบนเนอร์ส่วนหัวในเทมเพลตแบบ Responsive

     - วิธีใส่รูปโลโก้

     - วิธีจัดการรายละเอียดบทนำ

     - วิธีเพิ่มเมนูหลักชนิดสร้างหน้าใหม่

     - วิธีสร้าง Pulldown / Multi Pulldown ที่เมนูหลัก

     - วิธีเปลี่ยนลำดับเมนูหลัก

     - วิธีเพิ่มเมนูย่อย

     - วิธีสร้างลิงค์ไปหน้าแรกของเว็บไซต์

     - วิธีสร้างหัวข้อเมนูย่อย

     - วิธีสร้างลิงค์เมนูไปยังกลุ่มบทความ

     - วิธีลิงค์เมนูไปยังหน้าบทความ

     - วิธีสร้างลิงค์เมนูไปยังกลุ่มเว็บบอร์ด

     - วิธีสร้างลิงค์เมนูไปตามURLที่กำหนด

     - วิธีแก้ไขเมนูย่อย

     - วิธีกำหนดสีเมนูย่อย

     - วิธีเปลี่ยนรูปแบบเมนูย่อย

     - วิธีเปลี่ยนลำดับเมนูย่อย

     - วิธีลบเมนูย่อย

     - วิธีสร้าง Pulldown / Multi Pulldown ที่เมนูย่อย

     - วิธี ปิด/เปิด การแสดงผลเมนูย่อยด้านข้างบนหน้าเว็บไซต์แบบ Responsive

     - วิธีสร้างฟอร์มติดต่อกลับอิสระ

     - วิธีแสดงแบบฟอร์มติดต่อกลับอิสระ

     - วิธีเพิ่มและแก้ไขกระทู้

     - วิธีใส่รูปแบนเนอร์ชนิดอัพโหลดเอง

     - วิธีใส่แบนเนอร์ชนิดเรียกรูปจากที่อื่น

     - วิธีใส่รูปแบนเนอร์ แบบใช้ HTML Code

     - วิธีใส่แบนเนอร์เทศกาล

     - วิธีการใช้งานพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์

     - วิธีใช้งานเครื่องมือ Upload Image และ Easy Upload Image

     - วิธีใช้งานเครื่องมือแก้ไขตัวอักษร 1/2

     - วิธีใช้งานเครื่องมือแก้ไขตัวอักษร 2/2

     - วิธีใช้งานเครื่องมือจัดย่อหน้า

     - วิธีใช้งานเครื่องมือสร้างและลบลิงค์

     - วิธีใช้งานเครื่องมือสำหรับสร้างลิงค์ในหน้าเดียวกัน

     - วิธีใช้งานเครื่องมือสำหรับสร้างตัวอักษรวิ่ง

     - วิธีใช้งานเครื่องมือสำหรับวาง Source Code

     - วิธีใช้งานเครื่องมือสำหรับจัดวางข้อมูล Justify

     - วิธีเพิ่มหมวดหมู่สินค้าหลัก ในระบบร้านค้าออนไลน์ VelaCommerce

     - วิธีตั้งค่าระบบ Stock ในระบบร้านค้าออนไลน์ VelaCommerce

 
วีดีโอแนะนำการตลาดออนไลน์ Web Marketing

    - ตอนที่ 1 : ผู้บริโภคเปลี่ยนวิถี ผู้ค้าต้องเปลี่ยนวิธี ตอนที่ 1

    - ตอนที่ 2 : ผู้บริโภคเปลี่ยนวิถี ผู้ค้าต้องเปลี่ยนวิธี ตอนที่ 2

    - ตอนที่ 3 : Web Marketing เปลียน Visitor เป็น Customer

    - ตอนที่ 4 : Keyword สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์

    - ตอนที่ 5 : Google Adwords สื่อโฆษณาที่ทรงพลัง

    - ตอนที่ 6: การใช้ E-mail Markeitng สร้างธุรกิจ

    - ตอนที่ 7: สร้างธุรกิจให้ดังและโดนด้วย Social Network

    - ตอนที่ 8 : Website Check up ตรวจสอบสุขภาพเว็บไซต์

    - ตอนที่ 9 : ฟันธงแน้วโน้มการตลาดออนไลน์


 
บริการสมาชิก