ReadyPlanet e-News ฉบับที่ 532: ขอแนะนำระบบ SalesDeskระบบ CRM ที่จะมาช่วยให้คุณสามารถบริหารงานขาย เพื่อรองรับลูกค้าที่ติด Widget ไว้โดยเฉพาะ และเปิดให้ทุกท่านได้ใช้ฟรีแล้ววันนี้
ReadyPlanet e-News ฉบับที่ 532: ขอแนะนำระบบ SalesDeskระบบ CRM ที่จะมาช่วยให้คุณสามารถบริหารงานขาย เพื่อรองรับลูกค้าที่ติด Widget ไว้โดยเฉพาะ และเปิดให้ทุกท่านได้ใช้ฟรีแล้ววันนี้

ReadyPlanet Newsletter
Newsletter