สร้างรายได้เงินล้านด้วย"เว็บไซต์" ตอนที่ 7 เรียนรู้องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดี (Part3)
สร้างรายได้เงินล้านด้วย"เว็บไซต์" ตอนที่ 7 เรียนรู้องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดี (Part3)

“จะทำอย่างไรให้สินค้าหรือบริการของท่านเข้าสู่ลูกค้าที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตได้  และสร้างรายได้เงินล้านได้ภายใน 1 ปี”

      ในตอนนี้ ผมจะแนะนำองค์ประกอบสุดท้ายที่จะทำให้เว็บไซต์ของท่านเป็น "เว็บไซต์ที่ดี" อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับ ก็คือ "Credibility" หรือ "ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์"  ซึ่งความน่าเชื่อถือนี้เป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากเว็บไซต์ของท่านด้วยนะครับ  สำหรับวิธีสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์นั้น ก็ทำได้หลายวิธี แต่ผมจะขอยกตัวอย่างวิธีที่ทำได้ไม่ยาก ดังต่อไปนี้ครับ

องค์ประกอบเว็บไซต์ที่ดี

5. Credibility – ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ 
     สิ่งสำคัญอีกประการคือ จะทำอย่างไรให้เว็บไซต์ของท่านดูน่าเชื่อถือ เนื่องจากเว็บไซต์บนโลกออนไลน์ต่างก็มีจำนวนมาก และผู้ใช้อินเตอร์เน็ตก็จะมีนิสัย ขี้สงสัย และระแวงอยู่แล้ว เนื่องจากเขายังไม่เห็นสินค้าจริงๆ ของท่าน

     ดังนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ท่านจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์มั่นใจและวางใจว่าเว็บไซต์ของท่านจะไม่หลอกเขาให้จ่ายเงินอย่างแน่นอน โดยวิธีการที่จะทำให้เว็บไซต์ของท่านน่าเชื่อถือ มีดังนี้

 ดีไซน์การออกแบบเว็บไซต์ควรดูน่าเชื่อถือ เป็นมืออาชีพ (Professional Look) - การออกแบบเว็บไซต์นั้นจะต้องมีเนื้อหาอย่างครบถ้วน มีรูปภาพสินค้าหรือบริการประกอบเนื้อหาอย่างชัดเจน และจัดข้อมูลอย่างเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการเข้าชม

 แสดงที่อยู่ติดต่อชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  -  เพื่อรองรับการติดต่อเข้ามาของลูกค้าที่สนใจ


 

 เกี่ยวกับเรา (About Us) - สร้างหน้าแสดงเนื้อหาของประวัติความเป็นมา ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ ของบริษัท ภาพออฟฟิศ ทีมงาน และแผนที่


 

 มีเครื่องหมายรับรองจากสถาบันต่างๆ (Certification and Accreditation)  เช่น เครื่องหมาย DBD Verified , Registerel ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เป็นต้น ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์จะต้องนำเว็บไซต์ไปผ่านการตรวจรับรองจากองค์กรมาตรฐานต่างๆ ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือว่าเว็บไซต์นี้อยู่ในขอบเขตของกฏหมาย


 

 มีหน้าคำถามที่พบบ่อย FAQ (Frequently Asked Questions)

 ประสบการณ์ผู้ซื้อ ผู้ใช้บริการ (Testimonials) เพื่อแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์นี้เคยให้บริการกับลูกค้ารายอื่น ๆ หากลูกค้ามีชื่อเสียงในวงสังคม หรือเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ ย่อมก่อให้เกิดผลในทางบวก และส่งเสริมภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ให้ดีขึ้น


 

 แสดงเงื่อนไขและนโยบายในการซื้อหรือขายสินค้าและบริการที่ชัดเจน ช่วยให้เห็นถึงความจริงใจของเจ้าของเว็บไซต์ เพราะแสดงขอบเขตของการให้บริการ และคุณสมบัติของลูกค้า

 ระวังการใช้ Webboard, Guest Book, Comments ถ้าจำเป็นให้ใช้ ระบบ Captcha ช่วยป้องกัน spam

     ทบทวนกันอีกรอบ สำหรับ องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดีทั้ง 5 ข้อ นะครับ  คือ

องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดี

     เจ้าของเว็บไซต์หลายๆ ท่านที่ทำเว็บไซต์ไม่ประสบความ สำเร็จ ส่วนหนึ่งมาจากการที่เขาเหล่านั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบเหล่านี้ แต่มัวมุ่งเน้นถึงการจัดหาสินค้า ตั้งราคา รวมไปถึงการลดแลกแจกแถม ซึ่งเป็นกิจกรรมทางการตลาดพื้นฐาน  แต่อย่าลืมนะครับว่าเว็บไซต์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากในการทำการตลาดออนไลน์ ไม่ว่าสินค้าจะดีอย่างไร แต่ถ้าเว็บไซต์นั้นไม่มีประสิทธิภาพพอ ผู้ชมเว็บไซต์ก็จะเปลี่ยนใจไปเข้าชมเว็บอื่นๆแทน และจำนวนลูกค้าของท่านก็จะลดลงอย่างน่าใจหาย

     ผมหวังว่าบทความนี่จะเป็นประโยชน์กับผู้เริ่มต้นการทำการค้าออนไลน์ไม่มากก็น้อยนะครับ แล้วเจอกันใหม่กับ จะทำอย่างไรให้สินค้าหรือบริการของท่านเข้าสู่ลูกค้าที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตได้  และสร้างรายได้เงินล้านได้ภายใน 1 ปี ในตอนต่อไป  สู้ๆครับ!

13 May 2013
พี่ปั้น ReadyPlanet
เทคนิคการตลาดออนไลน์